1. Spotkanie Oslo (07-12-2022)

7 grudnia 2022 podczas roboczej wizyty w Oslo doszło do spotkania z potencjalnym kontrahentem Rolfem Helbergiem jr., współwłaścicielem firmy Hero Bygg. Organizatorem spotkania był partner naszego projektu, firma Perfect Connection reprezentowana przez założycielkę Panią: Ewę Danelę Burdon, która równocześnie pełni funkcję szefowej Norwesko Polskiej Izby Gospodarczej.
Omówiono perspektywy współpracy, w tym przetestowania i wprowadzenia na rynek norweski nowego produktu (ekologicznej podłogi wyprodukowanej z odpadów produkcyjnych) mającego powstać w wyniku realizacji projektu firmy Domel.

2. Spotkanie Oslo (08-12-2022)

W budynku Ambasady RP w Oslo miało miejsce spotkanie członków Norwesko Polskiej Izby Gospodarczej. Organizatorem spotkania była Ambasada oraz Norwesko Polska Izba Gospodarcza z panią Ewą Danelą Burdon na czele. Ciepłe przyjęcie przez Panią Ambasador Iwonę Woicką-Żuławską oraz kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego panią Magdalenę Modrzyńską a także pozostałego zespołu Ambasady, sprzyjało nawiązaniu kolejnych, licznych kontaktów oraz wymianie informacji na temat zasad funkcjonowania naszej branży na rynku norweskim. Spotkanie pozwoliło też w zdobyciu wiedzy w rozpoznaniu możliwości nawiązania długofalowej przyszłej współpracy z innymi kontrahentami na terenie Norwegii.

3. Konferencja Otwarcia Kępno (09.01.2023)

W dniu 9 stycznia 2023 Domel Meble Podłogi Sp. z o.o. Sp. k. zorganizował i przeprowadził konferencję otwarcia, informującą o procesie realizacji i wdrażania projektu pt. “Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku w produkcji podłóg drewnianych w spółce DOMEL MEBLE PODŁOGI celem podniesienia konkurencyjności.” Zaproszonych uczestników i gości przywitał i zaprezentował Prezes Zarządu Domel Meble Podłogi Sp. z o.o. Sp. k.
W konferencji wzięli udział: Zarząd Domel Meble Podłogi Sp. z o.o. Sp. k. , Przyszli i obecni kontrahenci , Przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców , Przedstawiciele władz lokalnych , Partner z Norwegii a także przedstawiciele Posłów: do Europarlamentu oraz na Sejm RP.
Prezentację prowadzili Prezes Zarządu oraz Dyrektor Domelu. Zaprezentowane zostały cele programu oraz projektu. W tym podkreślono, że projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią dzięki współpracy z partnerem norweskim (firma Perfect Conection), który zrealizuje usługi optymalizacji produktu i świadczyć będzie usługi doradcze w zakresie nawiązywania relacji z międzynarodowymi partnerami biznesowymi, w tym, firmami norweskimi). Ponadto projekt pozwoli na pozyskanie nowych kontrahentów z Norwegii.
Swój głos podczas konferencji zabrali również: Partner z Norwegii (firma Perfect Connection), Pani Dyrektor biura poselskiego Europosłanki do Parlamentu Europejskiego, Pani Dyrektor biura poselskiego Posła do Sejmu RP, Pan Starosta Powiatu Kępińskiego.
Harmonogram inwestycji zakłada zakończenie projektu do końca pierwszego kwartału 2024r.

Jesteśmy partnerem
Norwegian-Polish Chamber of Commerce

Jesteśmy partnerem WOODLAB

domelmeble.pl by DOMEL Fabryka Mebli i Podłóg. Wszystkie prawa zastrzeżone.